ZALOGUJ SIĘ

Polityka Prywatności

Opracowanie podstawowych informacji 

W naszym podmiocie dostosowaliśmy nasze protokoły i polityki prywatności do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU) 2016/679 (GDPR) oraz Hiszpańskiej Ustawy 3/2018 o ochronie osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych personalnych i gwarancji praw cyfrowych, mając na uwadze, że zależy nam na bezpieczeństwie i ochronie danych, którymi zarządzamy

1.- ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH

INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING SL, zarejestrowana na Ul. Buenos Aires 12, 48001, Bilbao, Bizkaia (Hiszpania) Jest odpowiedzialna za prawidłowe przetwarzanie danych. Możesz skonsultować się w sprawie tego przetwarzania poprzez następujący e-mail [email protected]

2.- W JAKIM CELU ZBIERAMY DANE

W INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING SL traktujemy informacje, które są nam przekazywane przez zainteresowane strony w celu:

Przetwarzania i zarządzania żądaniami zgłoszonymi w związku z produktami i usługami.

Wysyłania reklam lub informacji promocyjnych dotyczących produktów i/lub usług.

3.- JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Wykorzystanie danych, które przekazaliście nam Państwo poprzez zgodę, jest niezbędne do prawidłowego zarządzania relacjami z Klientami / Współpracownikami, a ponadto do wypełnienia obowiązków prawnych.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych, a tym samym pozostawić bez skutku wszelkiego rodzaju zarządzanie nimi, pozostawiając jedynie zablokowane Państwa dane na przewidziany prawem czas. Informujemy, że brak zgody może oznaczać, że nie będziemy mogli świadczyć usług.

4.- PRZEKAZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zasadniczo dane nie będą przekazywane, chyba że będą do tego prawnie zobowiązane.

Państwa dane mogą być jednak przekazywane specjalistom i/lub dostawcom tego podmiotu wyłącznie w celu realizacji umowy lub dostawcom usług tego podmiotu, takich jak firmy konsultingowe, usługi IT, usługi przechowywania w chmurze itp.

5.- JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE OSOBOWE

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo utrzymujemy stosunek umowny, gdy istnieje wymóg prawny który go zobowiązuje, o ile nie skorzystasz z żadnego z praw, które spowodują, że nie będziemy przetwarzać Twoich danych.

6.- JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z MOICH PRAW

Jako posiadacz praw, masz kontrolę nad swoimi danymi, dlatego w każdej chwili możesz z nich skorzystać, wysyłając do nas wiadomość na adres: [email protected]

 Prawa, z których można skorzystać to:

  • Dostęp – Możesz zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi przetworzonymi przez ten podmiot.
  • Sprostowanie – PMożesz dokonać zmian swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne.
  • Cancellazione – Możesz dokonać zmian swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne.
  • Usunięcie – Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
  • Sprzeciw – Możesz zażądać, aby niektóre z Twoich danych osobowych nie były przetwarzane.
  • Ograniczenie przetwarzania – W określonych warunkach możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Możliwość przenoszenia – Możesz otrzymać dane osobowe, które nam przekazałeś lub które uzyskaliśmy w ramach naszego stosunku umownego, a także przekazać je innemu podmiotowi.

Informujemy użytkowników, że mają prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Zainteresowane strony są informowane że mogą złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych, zwłaszcza gdy nie uzyskały satysfakcji z wykonywania swoich praw.

Możesz domagać się wszystkich swoich praw, podając swoje imię i nazwisko oraz przesyłając nam kserokopię dowodu osobistego wraz z wnioskiem.