ZALOGUJ SIĘ

ZASADY I WARUNKI

Wprowadzenie


Niniejsze ogólne warunki korzystania ze Strony Internetowej określone na niniejszej stronie internetowej regulują zasady korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, APlanet, dostępnej pod adresem https://aplanet.org.

Niniejsze warunki mają pełne zastosowanie i wpływają na korzystanie z tej strony internetowej. Korzystając z tej strony, zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki opisane tutaj. Nie można korzystać z tej strony, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków.

Prawa własności intelektualnej

Oprócz treści, które należą do Ciebie, na mocy wspomnianych warunków, INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.L i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej i materiałów zawartych na tej stronie.

Otrzymujesz ograniczoną licencję tylko na przeglądanie materiałów zawartych na tej stronie.

Ograniczenia

Użytkownik jest w szczególności ograniczony do wszystkich następujących czynności:

 • -publikowania jakichkolwiek materiałów strony internetowej w innych mediach;
 • -sprzedaży, sublicencjonowania i/lub innej komercjalizacji jakiegokolwiek materiału ze strony internetowej;
 • -publicznego wykonywania i/lub pokazywania jakiegokolwiek materiału ze strony internetowej;
 • -korzystania z tej strony internetowej w sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej strony;
 • -korzystanie z tej strony internetowej w sposób, który zakłóca dostęp użytkowników do tej strony;
 • -korzystanie z niniejszej strony internetowej w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i przepisami lub w sposób mogący spowodować szkodę dla strony lub jakiejkolwiek osoby lub podmiotu gospodarczego;
 • -angażowanie się w jakiekolwiek eksplorację danych, zbieranie danych, ekstrakcję danych lub inne podobne działania w odniesieniu do niniejszej strony;
 • -wykorzystywanie tej witryny do angażowania się w reklamę lub marketing.
 • Niektóre obszary tej strony mają ograniczony dostęp, a INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.L może dalej ograniczać dostęp użytkownika do dowolnych obszarów tej strony, w dowolnym czasie, według własnego uznania. Wszelkie identyfikatory użytkownika i hasła, które możesz mieć na tej stronie są poufne.

  Zawartość


  W niniejszych ogólnych warunkach strony internetowej "Twoja zawartość" odnosi się do każdego tekstu, filmu, obrazu lub innego materiału, który zdecydujesz się wyświetlić na tej stronie. Wyświetlając swoje treści, udzielasz INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.L niewyłącznej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na wykorzystanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję na dowolnym medium.

  Twoje treści muszą być Twoja wlasnoscia i nie mogą naruszać praw osób trzecich. INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.L. zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej treści z tej strony internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

  Prywatność

  Prosimy się zapoznać z Polityką Prywatności

  Bez Gwarancji

  Ta strona jest dostarczana "tak jak jest", ze wszystkimi błędami, a INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.L nie składa żadnych oświadczeń, ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, związanych z tą stroną lub materiałami na niej zawartymi. Ponadto nic, co jest zawarte na tej stronie, nie powinno być odbierane jako porada.

  Ograniczenie odpowiedzialności


  W żadnym wypadku INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.L., ani żaden z jej członków, dyrektorów i pracowników, nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za cokolwiek wynikającego lub w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem z tej strony internetowej, a także w zakresie umowy. INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.L., w tym jego urzędnicy, dyrektorzy i pracownicy, nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek odpowiedzialność pośrednią, następczą lub szczególna wynikającą z korzystaniem z tej strony internetowej.

  Odszkodowanie


  Użytkownik będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów i powstałych szkód, oraz wydatków, w związku z naruszeniem warunków i postanowieñ INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.L.

  Podzielność

  Jeżeli którykolwiek z zapisów tych Warunków zostanie uznany za nieważny na gruncie obowiązującego prawa, zapis ten zostanie usunięty bez wpływu na pozostałe zapisy.

  Zmienność Warunków

  INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.L.ma prawo do zmiany Warunków w dowolnym czasie, który uzna za stosowny, a korzystając z tej strony internetowej oczekuje się, że będziesz regularnie przeglądać te Warunki.

  Cesja

  INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.L może przypisywać, przelewać i zlecać podwykonawstwo swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez żadnego powiadomienia. Jednakże, użytkownik nie może przypisywać, przelewać ani zlecać podwykonawstwa żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

  Całość Umowy

  Te warunki stanowią całość umowy pomiędzy INNOVATIVE CSR TECHNOLOGIES AND CONSULTING S.L a Państwem w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia.

  Ustawodawstwo i jurysdykcja

  Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem w Hiszpanii, a Użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych znajdujących się w Hiszpanii w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów.